پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » جنابت

۱ پرسش: اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه بگیرد ولی نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه میباشد؟
پاسخ: روزه های وی صحیح است ولی نمازها را باید قضا کند.
sistani.org/12196
۲ پرسش: اگر انسان نداند که جنب است و با همین حالت به مسجد برود آیا مرتکب حرام شده است ؟
پاسخ: چون نمیدانسته معذور است.
sistani.org/12195
۳ پرسش: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم "غسل می کنم غسل حیض و جنابت قربت الی الله" ؟
پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر فقط یکی از آنها را هم انجام دهید و دیگری را اصلاً نیت نکنید هم کافی است.
sistani.org/12198
۴ پرسش: به غیر از نزدیکی جنابت برای آقایان چه زمانی اتفاق می افتد؟
پاسخ: اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است.
sistani.org/20041
۵ پرسش: به غیر از نزدیکی جنابت برای خانمها چه زمانی اتفاق می افتد؟
پاسخ: رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می کنند و آن رطوبت به اندازه ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی کند و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی شود.
sistani.org/12199
۶ پرسش: حکم عرق حاصل از خود ارضائی چیست ،آیا عرقش نجس است و اگر دستش خیس باشد چطور؟
پاسخ: پاک است ونجس نیست و فقط آنچه با منی ملاقات کند نجس است .
sistani.org/14767
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français