پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حریم

۱ پرسش: استفاده از بعضی میوه درختانی که در کوچه وخیابان ویا از خانه مردم به داخل کوچه آمده چگونه است؟
پاسخ: استفاده و خوردن از میوه درختان داخل کوچه یا خیابان اگر منع ظاهری نباشد اشکال ندارد ولی استفاده از میوه درختانی که شاخه آنها به بیرون آمده است به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/12308
۲ پرسش: آیا در حریم میان حریم نهر آب، خانه، قنات، چاه، روستا تفاوتی هست؟
پاسخ: تفاوتی ندارد.
sistani.org/12309
۳ پرسش: در صورتی که حریم مانع از تملک یا تصرفات دیگران شود تکلیف چیست؟
پاسخ: تکلیف این است که تصرف و تملک نکنند.
sistani.org/12310
۴ پرسش: آیا حریم ملک صاحب حریم است یا حق وی است یا متعلق حق است یا صورت دیگر است؟
پاسخ: متعلق حق است.
sistani.org/12311
۵ پرسش: شخصی در حریم زمین دیگران عمارت می سازد و در ابتدا کسی متعرض نمی شود ولی بعد از تکمیل مانع می شوند حکم چیست ؟
پاسخ: تصرف که مزاحم حق او شود در حریم شرعی ملک دیگران بدون اجازه ذیحق جایز نیست .
sistani.org/12312
۶ پرسش: شخصی درختی در بالای زمین خودش می نشاند و ریشه آن به زمین کسی دیگر می رسد و از آن نهال می روید آن نهال از آن کیست ؟
پاسخ: از آن صاحب درخت است .
sistani.org/12313
۷ پرسش: برای تعیین حدود حریم آیا صرفاً کمال انتفاع مالک از ملک باید مورد نظر قرار گیرد (پس هر مقدار از اطراف ملک که برای کمال انتفاع لازم است جزء حریم است ولو این که به ضرر مالکین مجاور باشد) یا عدم اضرار به مالکین مجاور نیاز باید در نظر گرفته شود؟
پاسخ: اعتبار در حریم بودن مقدار حاجت است که اگر کسی مزاحمتی ایجاد کند در تنگی و حریم قرار می گیرد.
sistani.org/12314
۸ پرسش: درباره اموال واشیایی که در سطح زمین قرار ندارند بلکه در اعماق زمین یا درهوا و فضا قرار دارند آیا می توان حریمی در نظر گرفت ؟( مانند حریم برای ماهواره ها، ایستگاه های فضایی، پل های هواییِ، مترو و راه های زیر زمینی و…)
پاسخ: هر شیءای که استفاده از آن عرفاً متوقف بر مقداری از فضا و مکان اطراف آن است آن فضا حریم آن شیء به حساب می آید.
sistani.org/12315
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français