پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ حلق و تقصیر

۱ پرسش: اگر سر حاجی به هنگام تراشیدن آن ، زخمی شود و خون آید ،او چه باید باید بکند؟
پاسخ: هر گاه او در این زخمی کردن و خون در آوردن متعمٌد نبوده است چیزی بر او نیست .
sistani.org/12376
۲ پرسش: کسیکه در سرش مو کاشته و سفر اول حج تمتع اوست سر تراشیدن برای او واجب است ؟
پاسخ: سر تراشیدن در سفر اول حج مبنی بر احتیاط است ومی تواند رجوع به غیر کند با رعایت الأ علم فا لأ علم ولی کسی که مو کاشته اگر موها رشد نکند غسل اوباطل است و همچنین مسح او در وضو اگر نتواند بر قسمتی از پوست پا ک موهای طبیعی جلوی سر مسح کند.
sistani.org/12377
۳ پرسش: اگر حاجی بر اثر جهل یا فراموشی خارج از منا حلق کرد و تنها پس از بازگشت به وطنش حکم مسأله را دانست یا به یاد آورد، تکلیفش چیست؟
پاسخ: اگر برایش ممکن باشد که موی چیده اش را به منا بفرستد، لازم است که چنین کند وگرنه بر او چیزی نیست.
sistani.org/22771
۴ پرسش: اگر حاجی به عمد ذبح را به تأخیر اندازد، آیا برایش جایز است که پیش از آن حلق کند؟
پاسخ: اگر پس از به دست آوردن قربانی در منا باشد، حلق کردن برایش جایز است اما پیش از آن بنابر احتیاط جایز نیست.
sistani.org/22772
۵ پرسش: اگر شخص صروره (که اولین بار حج می کند) سرش زخمی باشد و نتواند حلق کند، آیا تقصیر از او مُجزی است؟
پاسخ: اگر بتواند با ماشین نرم (درجه صفر) سرش را بتراشد، بنابر احتیاط تقصیر از او مُجزی نیست، حتی مُجزی بودن تقصیر در صورتی که حلق حرجی باشد نیز خالی از اشکال نیست، گرچه اقرب مُجزی بودن است.
sistani.org/22773
۶ پرسش: در رساله مناسک فرموده اید : «احتیاط در تأخیر انداختن حلق و تقصیر تا به دست آوردن قربانی در منا است.» حال آیا برای تحقق به دست آوردن، کافی است که وکیل گروهی به تعداد موکلین خود قربانی بخرد، بی آن که معین سازد که این قربانی برای فلان شخص است، تا حلق یا نقصیر برای موکلین او جایز باشد؟
پاسخ: این کار کافی نیست، بلکه باید قربانی برای یکایک افراد معین شده باشد. گرچه تنها تعیین آن نزد وکیل حاصل شده باشد.
sistani.org/22774
۷ پرسش: آیا می توان برای حلق به جای تیغ از ماشین نرم (درجه صفر) استفاده کرد؟
پاسخ: جایز است، لیکن احتیاط مستحب انتخاب حلق به وسیله تیغ است.
sistani.org/22775
۸ پرسش: اگر حاجی خودش آرایشگر باشد، آیا برایش جایز است پیش از آن که خودش حلق یا تقصیر کند، سر دیگری را بتراشد؟ و اگر چنین کرد، آیا باید کفاره بدهد؟
پاسخ: جایز نیست چنین کند، ولی اگر چنین کرد، کفاره ندارد.
sistani.org/22776
۹ پرسش: اگر حاجی در کشتارگاه جدید واقع شده در خارج از حدود منا پس از ذبح با علم به این که تقصیر باید در منا باشد و یا بر اثر جهل به مسأله، تقصیر کرد، حکمش چیست؟
پاسخ: تقصیرش مُجزی است اگرچه متعمّد باشد، لیکن در صورت امکان باید موی چیده شده را به منا منتقل کند.
sistani.org/22777
۱۰ پرسش: اگر حاجی شب یازدهم ذی حجه حلق یا تقصیر کند، مُجزی از او است؟
پاسخ: بعید نیست که مُجزی باشد.
sistani.org/22778
۱۱ پرسش: اگر کودکی حج کند، از عنوان «صروره» (کسی که اولین بار حج می کند) خارج می شود، همچنین کسی که به نیابت از دیگری حج می کند؟
پاسخ: ظاهراً از این عنوان خارج می شوند، زیرا صروره کسی است که اولین بار است که حج می کند و پیشتر حج نکرده است.
sistani.org/22779
۱۲ پرسش: آیا بر کسی که اولین بار حج می کند متعیّن است که حلق کند (سرش را بتراشد) یا آن که میان حلق و تقصیر (کوتاه کردن موی سر) مخیّر است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب، باید حلق کند.
sistani.org/22780
۱۳ پرسش: آیا برای تقصیرکننده جایز است که خارج از مکه تقصیر کند، یا آن که ناگزیر از تقصیر در آن است؟
پاسخ: تقصیر خارج از مکه نیز جایز است، گرچه اولی رعایت احتیاط در این باب است.
sistani.org/22833
۱۴ پرسش: آیا برای شخص متمتع جایز است که پس از بیرون آمدن از احرام عمره تمتع و پیش از مُحرم شدن برای حج، سرش را بتراشد؟
پاسخ: جایز است، گرچه احوط ترک آن پس از گذشتن سی روز از عید فطر است و اگر چنین کند، بنابر احتیاط اولی باید گوسفندی کفاره دهد.
sistani.org/22834
۱۵ پرسش: اگر شخصی ریش یا سبیل خود را تراشید با این اعتقاد که این کار برای تقصیر کافی است و از آن جا برای حج تمتع مُحرم شد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: ظاهراً حجش به حج اِفراد تغییر می یابد و باید پس از آن اگر توانست عمره مفرده به جای آورد و احتیاط اولی آن است که در سال بعد نیز حج خود را اعاده کند.
sistani.org/22835
۱۶ پرسش: اگر شخصی بر اثر جهل یا فراموشی دو بار تقصیر کند : یک بار پس از نماز طواف و دیگری پس از سعی، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر این مسأله در عمره تمتع باشد و او پس از نماز طواف بر اثر فراموش کردن سعیْ تقصیر کرده باشد، بنابر احتیاط بر او لازم است که یک گاو کفاره دهد و در غیر آن چیزی بر او نیست.
sistani.org/22836
۱۷ پرسش: کسی که عذری دارد و به سبب آن می تواند طواف و سعی را بر دو وقوف مقدم دارد، اگر بر اثر جهل به حکم پس از سعی تقصیر کرد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: بر او چیزی نیست و تقصیرش بی اثر است.
sistani.org/22837
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français