پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » درختکاری

۱ پرسش: اگر یکی از شرکاء در زمین مشترک درختکاری کند این درختها مشترک می شود یا حق کسی است که مالک آنها است ؟
پاسخ: درختها ملک مالک است ولی اگر شریک اجازه ندهد در زمین بمانند مالک درخت باید درختها را از ریشه بکند ، و گرنه شریک می تواند مطالبه اجرت باقیماندن آنها را بکند .
sistani.org/12696
۲ پرسش: اگر زمین را بفردی واگذار کند که در آن درختکاری کند بشرط آنکه محصول آن میان هر دو باشد صحیح است یا خیر و اگرراه دیگری وجود دارد بیان بفرمائید ؟
پاسخ: این معامله مغارسه می گویند و جایز است . و بهتراست به صورت صلح معامله رابرقرار کند به این صورت که صاحب زمین بگوید با تو صلح می کنم که در مقابل کار ، این مقدار از حاصل از آن تو باشد .
sistani.org/12697
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français