پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » رقص

۱ پرسش: آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟
پاسخ: بدون موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب ،جایز می یاشد.
sistani.org/12814
۲ پرسش: آیا یادگیری هنر رقص جایز است؟
پاسخ: بنابر احتیاط به طور مطلق جایز نمی باشد.
sistani.org/12815
۳ پرسش: آیا رقصیدن در تنهایی نیز اشکال دارد ؟
پاسخ: رقصیدن زن برای زن یا به تنهایی ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست .
sistani.org/12816
۴ پرسش: آیا رقص برای ورزش و ایجاد شادی با خواهر یا مادر اشکال دارد؟
پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/12817
۵ پرسش: آیا رقصیدن سنتی با رقصهای نوین و غربی در حکم متفاوتند ؟
پاسخ: اگر رقص باشد اشکال دارد.
sistani.org/12819
۶ پرسش: رقصیدن مرد در مجلس مردانه چه حکمی دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/12820
۷ پرسش: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟
پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.
sistani.org/12821
۸ پرسش: حکم رقصیدن برای مردان و زنان چیست؟
پاسخ: رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .
sistani.org/12822
۹ پرسش: رقصیدن شخص در آینه برای خودش چه حکمی دارد؟
پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/20026
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français