پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » زکات

۱ پرسش: نصاب غلات برای زکات چقدر است وچه مقدار آن را باید به عنوان زکات بدهد ؟
پاسخ: غلات اگر از ۸۴۷ کیلوگرم کمتر باشد زکات ندارد ودر این مقدار وبیشتر اگر آبیاری آن با باران یا آب رودخانه بدون استفاده از پمپ وامثال آن بوده یک دهم است واگر با استفاده از وسایل بوده یک بیستم است .
sistani.org/13003
۲ پرسش: اگر به فردی ارث رسیده به نصاب زکات بدهند پس از فوت وصیت کننده وعدم قبول ارثی مانند طلا باوجودی که ارث قانونی مال اوست باید زکا ت بدهد؟
پاسخ: زکاتی بر او نیست.
sistani.org/13001
۳ پرسش: درصورت نپرداختن زکات از طرف قیم من آیا من مکلف به پرداخت آن هستم؟
پاسخ: اگر زکات در اموال شخصی شما است باید آنرا بپردازد.
sistani.org/13002
۴ پرسش: زرگری که تعداد قابل ملاحظه ای طلای مسکوک دارد به لحاظ زکات وظیفه اش چیست؟
پاسخ: زکات ندارد ولی تخمیس ان واجب است.
sistani.org/13004
۵ پرسش: اگر بدانیم که شخصی خمس و زکات خود را نمیدهد استفاده از اموال چنین شخصی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: جایز است .
sistani.org/13005
۶ پرسش: حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آنها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
پاسخ: ۱-به احتیاط واجب نباید به او داد ۲- اگر مستحق زکات باشد اشکال ندارد ۳- آن که سهمش به حد نصاب رسیده باید زکات قسمت خود را بپردازد ۴- تعلق نمیگیرد ۵- واجب نیست .
sistani.org/13006
۷ پرسش: ۱ـ آیا به آرد گندم زکات تعلق می گیرد؟
۲ـ آیا به کشمشی که هنوز شبیه انگور است زکات تعلق می گیرد؟
۳ـ آیا برای شهر نشینان اتومبیل مصداق مواشی را از جهت زکات دارد؟
۴ـ درصورت نپرداختن زکات از طرف قیم من آیا من مکلف به پرداخت آن هستم؟
۵ـ وجوب زکات در مورد طلافروشان چیست آیا سکه بهارآزادی زکات دارد؟
۶ـ مقدار دینار در زما ن فعلی چیست؟
۷ـ اگر به فردی ارث رسیده به نصاب زکات بدهند پس از فوت وصیت کننده و عدم قبول ارثی مانند طلا باوجودی که ارث قانونی مال اوست باید زکا ت بدهد؟
پاسخ: ۱ـ زکات به گندم تعلق می گیرد و اگر بعد از تعلق آرد شود آنهم متعلق زکات است.
۲ـ اگر بر آن انگور صدق کند زکات به آن تعلق می گیرد.
۳ـ با ماشین زکات تعلق نمی گیرد.
۴ـ اگر زکات در اموال شخصی شما است باید آنرا بپردازد.
۵ـ زیور و آلات و سکه های فعلی زکات ندارد.
۶ـ دینار (یا مثقال شرعی) معادل سه و نیم گرم است تقریبا.
۷ـ زکاتی بر او نیست.
sistani.org/13007
۸ پرسش: ۱ ـ آیا به طلایی که برای زینت زن استفاده می شود زکات تعلق می گیرد ؟
۲ ـ آیا به طا یا سکه هایی که مهریه زن است زکات تعلق می گیرد ؟
پاسخ: ۱- زکات ندارد.
۲- زکات ندارد.
sistani.org/13008
۹ پرسش: طلا چه ساخته شده و چه ساخته نشده ارزش مالی دارد. در چه حالت به آن زکات تعلق می گیرد؟ آیا طلای زینتی زکات دارد؟
پاسخ: در هر دو حالت به آن زکات تعلق نمی گیرد و زکات به طلائی تعلق می گیرد که سکه و پول رایج باشد.
sistani.org/13010
۱۰ پرسش: اگر جنسی را بخرد که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته باشد در این صورت باید به مقداری بخرد که بمقدار آن حقوق نزد بایع بماند یا اگر تمام را خرید با احتمال اینکه او حقوق را می دهد کفایت می کند یا اگر تمام را خرید و احتمال دادن آن بعد از بیع بدهد کافی است و یا اگر تمام را خرید و علم داشت اورا پرداخته نکرده و نمی کند ، حکم او در این صورت چیست ؟
پاسخ: در همه صور بیع صحیح است و بر مالک است که خمس و زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد . ولی در مورد زکات اگر مشتری یقین داشته باشد که بایع زکات را نمی پردازد باید خود زکات سال را بپردازد ، و اگر از طرف بایع فریب خورده باشد می تواند از او مطالبه کند .
sistani.org/13011
۱۱ پرسش: حقوق من در ماه ۱۱۴۰۰۰ تومان است . می خواهم بدانم وضع زکالت و خمس من چگونه است . من از نظر روحی منعی برای پرداخت هر میزان مبلغ که تعیین شود ندارم منتها می خواهم بدانم من در حالیکه خودم جهیزیه برای ازدواج در آینده نامعلوم ندارم و جز خودم کسی عهده دار این مسئله نیست . بر من خمس واجب است ? چقدر ? و زکات من در ماه چقدر است ?
پاسخ: بر اموال شما زکات واجب نیست ولی باید هر چه را که در اثناء سال خمسی صرف در مخارج خود از جمله تهیه جهیزیه و مانند آن نکردید و تا سرسال خمسی باقی مانده تخمیس نمائید و سال خمسی شما از روز شروع به کار حساب می شود .
sistani.org/13012
۱۲ پرسش: آیا دامدار می تواند بدون اجازه شریکش زکات حیوان را بدهد؟
پاسخ: اگر سهم او به حد نصاب میرسد باید زکات سهم خود را بدهد.
sistani.org/13013
۱۳ پرسش: چون امروز سکه طلا (بهار آزادی) در معاملات استفاده نمی شود غیر از خمس زکات هم به آن تعلق می گیرد یا نه؟
پاسخ: زکات ندارد.
sistani.org/13014
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français