پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » شکیات نماز

۱ پرسش: من در نماز شک میکنم که سه یا چهار رکعت خوانده ام باید چه انجام بدهم؟
پاسخ: اگر کثیر الشک هستید به شک خود اعتنا نکنید وبنابر اتیان عمل بگذارید مگر اینکه انجام آن باطل باشد که در اینصورت بنابر عدم انجام می گذارید.
sistani.org/13130
۲ پرسش: آیا فراموش کردن قیام پیش از رکوع ( متصل به رکوع ) نماز را باطل میکند؟
پاسخ: قیام که متصل به رکوع به معنای اینکه رکوع از حال قیام باشد نه اینکه از حالته نشستن به صورت خم بلند شود تا به حد رکوع برسد.
sistani.org/13131
۳ پرسش: اگر کسی در نماز زیاد شک کند حکمش چیست ؟
پاسخ: به شک‌های خود اعتنا نکند.
sistani.org/13132
۴ پرسش: شک در تعداد سجده نماز چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر قبل از داخل شدن در مثل تشهّد و یا شروع در قیام شک بکند بنابر اقل می گذارد و یک سجده دیگر بجا می آورد مگر اینکه کثیر الشک باشد.
sistani.org/13133
۵ پرسش: حکم شک بین رکعت دوم و سوم در نماز چیست ؟
پاسخ: چنانچه بعد از دخول در سجده دوم شک کند بنا را بر سه می گذارد و بعد از اتمام نماز یک رکعت ایستاده به عنوان احتیاط به جا می آورد.
sistani.org/13134
۶ پرسش: من در تعداد سجده های نمازم از روی حواس پرتی بسیار شک می کنم تکلیف چیست ؟
پاسخ: اعتنا به شک نکنید و بنا را بر صحت بگذار .
sistani.org/13135
۷ پرسش: شک بین دو و بیشتر در نماز چهار رکعتی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر قبل از سجده دوم باشد نمازش باطل است و اگر بعد از آن باشد بنا را بر بیشتر می گذارد و نماز احتیاط را می خواند .
sistani.org/13136
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français