پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » صله رحم

۱ پرسش: اگر کسی نخواهد با من صحبت کند ویا ارتباط خود را با من ادامه دهد، درآنصورت آیا باز هم صله رحم واجب است یا نه؟ آیا من میتوانم او را به حالش بگذارم؟
پاسخ: شما قطع نکنید و کافی است که هرگاه دیدید سلام کنید و احوال بپرسید و اگر مریض شد عیادت کنید اگر نیاز به کمک داشت کمک کنید.
sistani.org/13195
۲ پرسش: صله رحم با اقوام بی دین و گناهکار چه حکمی دارد؟
آیا باید آنان را فراموش کرد؟
اگر هنگام حضور ما گناه انجام بدهند چه؟
پاسخ: صله رحم را نباید ترک کنید ولی معنای صله رحم دید و بازدید نیست بلکه عدم قطع رابطه است وبه هر حال باید سعی در هدایت آنان داشته باشید.
sistani.org/13196
۳ پرسش: صله رحم آیا واجب است و اگر مستلزم غیبت یا فعل حرام دیگر شود چطور ؟
پاسخ: صله ارحام واجب است و قطع رحم حرام است و آن بمعنای نیکی و احسان به ارحام است ، و لازم نیست در مجالس آنها شرکت شود . و اگر شرکت مستلزم گناه است جائز نیست .
sistani.org/13197
۴ پرسش: رحم در صله رحم به چه طبقه گفته می شود و حد آن را بیان کنید ؟
پاسخ: کسانیکه با انسان در یک رحم شریکند و از اقارب بشمار می آیند ، بنابراین شامل نزدیکان سببی نمی شود و همچنین کسانیکه ارتباط نسبی دور دارند را شامل نمی شود . و صله رحمی که واجب است این است که به نحوی نسبت به آنها احسان کند در مقامی که جای احسان است . مثلا در وقت بیماری عیادت نماید و در وقت دعوت بپذیرد و در وقت ملاقات احوال پرسی کند و در وقت نیاز کمک مالی نماید و امثال آن .
sistani.org/13198
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français