پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » طهارت

۱ پرسش: اگر سگ به بدن و یا لباس ما دهان زد چگونه آن را پاک کنیم؟
پاسخ: با یک بار شستن با آب، پاک می شود.
sistani.org/13215
۲ پرسش: حوله یا لباسی که قبل از غسل در موقع حیض استفاده شد بعد از غسل پاکی آیا برای استفاده نجس است؟
پاسخ: پاک است و میتواننداستفاده کنند.
sistani.org/13216
۳ پرسش: آب شیلنگ ترشح شده از عین نجس العین چه حکمی دارد ؟
پاسخ: پاک است .
sistani.org/13218
۴ پرسش: بعد از تطهیر و انجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج میشود نجس است یا خیر؟
پاسخ: اگر بعد از جنابت و قبل از غسل ادرار کرده و بعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.
sistani.org/13219
۵ پرسش: اگر جایی آن قدر نجاست گسترش پیدا کرده باشد که نشود آن را طاهر کرد، چاره چیست ؟
پاسخ: لازم نیست همه جا را تطهیر کنید فقط کافی است که موضع سجده در هنگام نماز پاک باشد .
sistani.org/13220
۶ پرسش: چطور می شود زمینی که نجس شده بدون آب پاک کرد ؟
پاسخ: با تابیدن آفتاب روی زمین هم پاک می شود بشرط آنکه آفتاب به تنهایی زمین نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً زمین نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‏‌گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد.
sistani.org/13221
۷ پرسش: آیا می توان محل غایط را با دستمال کاغذی تطهیر نمود؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/13222
۸ پرسش: می خواستم بدانم آیا خودکار و لاک مانع رسیدن آب به بدن می شود؟
پاسخ: اگر احتمال میدهید که مانع رسیدن آب وضو به بدن شود باید برطرف شود. ولی اگر رنگ آن با جرم نباشد مانع نیست.
sistani.org/13223
۹ پرسش: آیا استفراغ بچه یا بزرگسال پاک است یا نه؟
پاسخ: پاک است.
sistani.org/13224
۱۰ پرسش: اگر به دختر حدود ۷ ساله مراحل استنجا و شستشوی بعد از تخلی را آموزش دهند می توان حکم به طهارت او داد ؟
پاسخ: اگر ممیز باشد به تطهیر خود او می شود اکتفا کرد .
sistani.org/13225
۱۱ پرسش: آیا شستن لباسها با ماشین لباسشویی اوتوماتیک برای تطهیر کافی است؟
پاسخ: ماشین لباسشویی لباسهای نجس را پاک می کند.
sistani.org/13226
۱۲ پرسش: آیا حرکت اتومبیل بر روی جای اسفالت باعث تطهیر تایر آن می شود یا خیر ؟
پاسخ: موجب پاک شدن چرخ ماشین نیست .
sistani.org/13227
۱۳ پرسش: اگر خون زخم خودمان به دستمان مالیده شود آیا برای نماز خواندن لازم است آنرا بشوییم؟
پاسخ: اگر کمتر از یک بند انگشت باشد اشکال ندارد.
sistani.org/23140
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français