پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » غصب

۱ پرسش: خرید محصولات برخی از کارخانجات که خود کارخانه یا زمین آن غصبی باشد جایز است؟
پاسخ: جایز است.
sistani.org/13410
۲ پرسش: خوردن میوه باغی که غصبی است و جلوس در آن چه از روی اجبار یا خجالت صورت بگیرد چه حکمی دارد ؟
پاسخ: نشستن در انجا و خوردن میوه آن جایز نیست و موجب ضمان است و خجالت عذر نیست .
sistani.org/13411
۳ پرسش: اگر شخصی بدون رضایت صاحب ملکی از درون باغ آن ، آب خود را عبور دهد جهت آبیاری ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: جایز نیست مگر اینکه متعارف باشد به نحوی که در وقت خرید جواز آن شرط ارتکازی عرفی شمرده شود .
sistani.org/13412
۴ پرسش: اگر جنس غصبی را درمنزل بکار ببرند تصرف در آن ساختمان چگونه است ؟
پاسخ: جنس مغصوب اگر جنس را فروخته و پول آن را صرف کرده است ضامن جنس است ولی اگر خود جنس را در خانه به کار برده است باید رضایت صاحب مال را به دست آورد . و اگر او مطالبه عین جنس را بکند اگر تلف نشده باشد باید تحویل دهد هر چند موجب خراب شدن خانه باشد و اگر تلف شده است باید مثل یا قیمت بدهد .
sistani.org/13413
۵ پرسش: در صورتیکه فردی ارث شخصی آخری را غصب کند آیا خوردن از مال او مثل نذورات و صدقات و تبرعات او برای مجالس عزا چگونه است ؟
پاسخ: اگر غصبی بودن عین آن مال محرز نباشد اشکال ندارد .
sistani.org/13414
۶ پرسش: آیا غصب کردن اموال دشمنان اهل بیت که از آنها تعبیر می شود به ظالم و فاسق و منافق جائز است ؟
پاسخ: در شرائط فعلی کاری که موجب سلب امنیت و به خطر افتادی جان مسلمانان است نباید انجام داد .
sistani.org/13415
۷ پرسش: اگر نوار موسیقی را بدون اجازه که از اموال شخصی فرد دیگری است ، خارج کنیم ، در صورتیکه برای مالک اهمیتی نداشته باشد می توان آن را از بین برد یا با ضبط کردن قرآن همان نوار را برگرداند ؟
پاسخ: تصرف در مال دیگری برای نهی از منکر باید با اجازه حاکم شرع باشد.
sistani.org/13416
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français