پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » غسل میت

۱ پرسش: اگر به مرده دست زدیم تا چه مدت باید غسل کرد ؟
پاسخ: اگر بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کنید یعنی جائی از بدن خود را به آن برسانید باید غسل مس میت نمایید .
sistani.org/13403
۲ پرسش: آیا عضوی که از بدن انسان جدا شود مثل انگشت یا سایر اعضاء آیا در صورت مس آن باید غسل کرد ؟ یا دفن کند آن عضو را ؟
پاسخ: مس غسل ندارد و تنها دفن می شود .
sistani.org/13404
۳ پرسش: کادر پزشکی در بیمارستان چه موقعی باید بعد از مس فردی که در حالت مرگ است غسل نماید ؟
پاسخ: غسل لازم نیست مگر اینکه بدن میت سرد شده باشد .
sistani.org/13405
۴ پرسش: آیا بر لباسی که قبل از غسل میت بر تن میت بود غسل واجب است؟
پاسخ: طاهر است مگر اینکه با رطوبت به تن میت خورده باشد.
sistani.org/13407
۵ پرسش: اگر پوست لب را با دست بکنیم و خون نیاید و یا اگر با درد همراه باشد و باز هم خون نیاید باید غسل مس میت کنیم یا نه؟
پاسخ: واجب نیست.
sistani.org/13408
۶ پرسش: غسل میت با وسایل ماشینی با رعایت همه شرایط شرعی در صورتی که تکمه را مسلمان با نیت مقرره فشار می دهد چیست؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/13409
۷ پرسش: اگر از میت خون بیاید وآن خون بند نیاید زخم گچ می ریزند تا آن خون بند بیاید آیا این کار درست است واگر درست نیست چه باید کرد؟
پاسخ: دلیل بر مشروعیت جبیره در غسل میت نیست پس اگر ممکن است صبر کنند بدون اینکه مستلزم تغییر بدن میت شود – با اینکه خون قطع شود هر چند برای مدتی کوتاه کافی است برای انجام غسل واجب است و إلّا باید او را تیمم داد.
sistani.org/20036
۸ پرسش: اگر از بدن میت خون بیاید وتمام بدن میت خون آلود باشد طریقه غسل دادن میت چگونه باید باشد؟
پاسخ: باید ابتدا بدن را از خون تطهیر کرد بعد وی را غسل داد.
sistani.org/20037
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français