پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » قمار

۱ پرسش: مصرف پول در بازیهایی که بستگی به شانس دارد آیا درست است ؟
پاسخ: بازی با برد و باخت جایز نیست.
sistani.org/13500
۲ پرسش: بازی با منچ چه حکمی دارد ؟( در منچ از تاس استفاده می کنند )؟
پاسخ: چنانچه در عرف محل از آلات قمار شمرده نشود بازی با آنها بدون برد و باخت اشکال ندارد .
sistani.org/13501
۳ پرسش: اگر در بازی پاسور غالب مردم شهر فقط برای سرگرمی بازی می کنند آیا ما بدون برد و باخت بازی کنیم اشکال دارد؟
پاسخ: حتی اگر بدون برد و باخت بازی کنند به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/13502
۴ پرسش: بازی کردن پاسور با کامپیوتر به صورت تک نفره چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .
sistani.org/13503
۵ پرسش: آیا بازی کردن با آلات قمار بدون قمار و شرط بندی اشکال دارد؟
پاسخ: اگر وسیله یاد شده شطرنج یا تخت نرد باشد حرام است، و در غیر از آن دو، همه آلات قمار به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/11963
۶ پرسش: بازی کردن بیلیارد یا دومینو یا پاسور و یا دائر کردن مراکز وسالنهای بازی بیلیارد و دومینو چه حکمی دارد؟
پاسخ: هرچند بازی با برد وباخت نباشد وخود آن دو بازی هم از وسائل قمار در آن شهر شناخته نشوند بازی اشکال دارد و دایر کردن چنین سالنی جایز نیست .
sistani.org/13504
۷ پرسش: بازی کردن با شطرنج و تخته نرد و پاسور و بیلیارد و دومینو و دیگر بازیها چه حکمی دارد؟
پاسخ: بازی با شطرنج و تخته نرد با شخص دیگر مطلقا حرام است، همچنین به احتیاط واجب دومینو و بیلیارد و پاسور.
و دیگر بازیها: با شرط بندی حرام است بلکه بدون آن نیز اگر در عرف محل آلت قماری شمرده شود بنابر احتیاط واجب جایز نیست، بله اگر در جایی غالب مردم بدون شرط بندی بازی می کنند و شما هم بخواهید بدون شرط بندی بازی کنید در این فرض اشکال ندارد.
sistani.org/13505
۸ پرسش: آیا بیلیارد یا ورق یا تخته یا دومینو یا شطرنج و امثال آنها اگر بین افراد خانواده یا دوستان انجام گیرد اما بدون هیچ گونه شرط بندی و قمار آیا مجاز است ؟
با توجه به اینکه میشود برای هر نوع بازی و ورزش همچون شنا یا اسب سواری هم شرط بندی کرد بفرمائید حکم انجام اینگونه ورزشها بدون شرط بندی و قمار چگونه است ؟
پاسخ: بازی با شطرنج و تخته نرد با شرط بندی یا بدون شرط بندی همیشه حرام است.
و بازی با الاتی که در عرف محل از الات قمار شمرده می شوند با شرط بندی حرام است و بنا براحتیاط واجب بدون برد و باخت هم حرام است و هر نوع شرط برد و باخت مالی حرام است مگر در مثل اسب سواری و تیر اندازی .
بیلیارد و دومینو نیز هرچند در عرف آلت قماری شمرده نشوند باز بدون برد و باخت هم اشکال دارد.
sistani.org/14718
۹ پرسش: ملاک اطلاق (آلات قمار) چه می باشد؟
پاسخ: وسائلی که غالب بازی کنندگان در محل ، برای شرط بندی و برد و باخت با آن بازی می کنند.
sistani.org/11966
۱۰ پرسش: آیا بازی کردن با شطرنج بدون برد و باخت با توجه به اینکه در عرف به عنوان آلت قمار استفاده نمی شود، جایز است؟
در رابطه با تخته نرد چطور؟
پاسخ: بازی با شطرنج و همچنین تخته نرد مطلقا حرام است.
sistani.org/11967
۱۱ پرسش: ورق بازی با دوستم توسط کامپیوتر چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بازی کردن با برد و باخت جایز نیست بلکه بدون آن نیز اشکال دارد.
sistani.org/11961
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français