پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » قبله

۱ پرسش: دستشوئی که پشت به قبله هست چه حکمی دارد ؟
پاسخ: به احتیاط واجب جلوی بدن یعنی شکم و سینه از پشت به قبله منحرف سازد .
sistani.org/13544
۲ پرسش: من ۵ ماه نماز را با ۳۵ درجه اختلاف به جا آوردم تکلیف چیست؟
پاسخ: اگر اطمینان به جهتی داشته باشید و به آن جهت نماز بخوانید سپس بعد از وقت خلاف آن معلوم گردد قضا لازم نیست .
sistani.org/13545
۳ پرسش: من در آلمان هستم و متأسفانه نمی دانم جهت قبله کدام طرف است؟ تکلیف من چیست؟
پاسخ: اگر مسجدی در آنجا هست از روی محراب آن می توانید قبله را تشخیص دهید و همچنین می توانید از وسائل جدید قبله یابی استفاده کنید.
sistani.org/13546
۴ پرسش: نماز در هواپیمائی که وسیله ای نباشد تا قبله را بفهمی چه حکمی دارد؟
پاسخ: می تواند از مهماندار بپرسد و اگر یقین حاصل شد بهرطرف که گمان می رود نماز بخواند و اگر گمان هم حاصل نشد به یک طرف نماز بخواند.
sistani.org/13547
۵ پرسش: من قبله نما خریدم قبله را سمت دستشویی نشان می دهد . حالا اشکالی ندارد که ما در دستشویی به سمت قبله می نشینیم ؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب شخص در حال قضاء حاجت نباید رو به قبله یا پشت به قبله باشد .
sistani.org/13548
۶ پرسش: مسافرت به کره ماه جهات قبله را برای ادای نماز چگونه تشخیص بدهیم ؟
پاسخ: شخص مزبور نماز را به طرف زمین می خواند .
sistani.org/13549
۷ پرسش: اگر در نماز سهوا رو از قبله برگردانیم حکم نماز چیست؟
پاسخ: اگر به مقدار راست و چپ برسد نه بیشتر، نماز صحیح است.
sistani.org/20011
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français