پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نماز قضا

۱ پرسش: اگر نماز صبح قضا شود وهنگام ادای قضا مثلا هنگام نماز ظهر آیا باید اول نماز صبح را بجا آورد یا میشود بعد از نماز ظهر ویا عصر قضای نماز صبح را بجا آورد واینکه ایا میشود موقعی که نیت نماز ظهر کرده ای ومشغول هستی در حین یادت بیاید که نماز صبح را نخوانده ای ایا میشود در نماز تغییر نیت کرد وآنرا نماز صبح تبدیل نمود؟
پاسخ: مخیر است اگر چه بهتر است که قبل از نماز ظهر قضای نماز صبح را انجام بدهد واگر در اثناء نماز یادش افتاد که نماز صبح نخوانده می تواند نیت خود را به آن برگرداند.
۲ پرسش: آیا مردها باید نماز قضای صبح یا مغرب را هم با صدای بلند بخوانند؟
پاسخ: بله به احتیاط واجب باید بلند خوانده شود.
۳ پرسش: اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه بگیرد ولی نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه میباشد؟
پاسخ: روزه های وی صحیح است و نمازهایی که قبل بجا آورده است قضا کند.
۴ پرسش: آیا می توان به جای پرداخت پول به افرادی که نماز قضای شخص متوفی را به جا می آورند، می توان این مبلغ را به افراد مستحق و نیازمند و با همان نیت نماز و روزه قضا شده متوفی داد؟
پاسخ: اشکال ندارد ولی نماز قضا حساب نمی شود.
۵ پرسش: الف ـ درست نمی دانم (یقین ندارم) چه قدر نماز قضا دارم من ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۲ به دنیا آمده ام و تقریباً یک سال است که نمازهایم را می خوانم.
ب ـ چگونه و با چه کیفیتی این نمازها را قضا کنم با توجه به اینکه فعلاً به درس دانشگاه مشغولم (به چند وعده تقسیم کنم).
ج ـ و آیا امکان به عقب انداختن قضای نمازها به بعد از فارغ التحصیلی هست (آیا با این کار معصیتی مرتکب می شوم؟).
د ـ آیا این درست است که قضای نمازها در وقت نافله ثواب نماز نافله را هم دارد.
هـ ـ وقت نافله ها (قبل از اذان) است یا (قبل از ادای نماز و بعد از داخل شدن در وقت نماز).
پاسخ: الف ـ کافی است که نمازهائی را که یقیناً بعد از سن بلوغ نخوانده اید قضا کنید.
ب ـ هر مقدار که می توانید به صورت تدریج آنها را قضا کنید.
ج ـ اشکال ندارد.
د ـ می توانید در وقت نافله نمازهای قضا را انجام بدهید.
هـ ـ نافله صبح، ظهر و عصر قبل از نمازهای یاد شده و در مغرب و عشاء بعد از خواندن آنها است.
۶ پرسش: نمازهای قضا را اگر بیمار باشیم آیا می توانیم نشسته بخوانیم؟
پاسخ: می توانید.
۷ پرسش: وقت قضا شدن نماز عشا چه موقع است؟
پاسخ: اگر عذر شرعی و یا حرجی نیست تا نیمه شب ولی اگر عذر یا بیماری هست تا قبل از اذان صبح.
۸ پرسش: من تعداد زیادی نماز قضا دارم که ترتیب انها را هم نمیدانم لطفا راهنمایی کنید؟
پاسخ: بمقداری که یقین دارید که نخوانده اید قضا کنید و ترتیب بین انها لازم نیست مگر بین نماز ظهر و عصرو بین مغرب و عشاء از هر روز.
۹ پرسش: آیا می شود به جای نافله نماز شب قضای نماز ظهر و عصر را بخوانیم ؟
پاسخ: می توانید یک نیت کنید یا نماز قضا یا نافله شب .
۱۰ پرسش: آیا می توان قضای نماز مغرب را بعد نماز ظهر و عصر خواند و قضای نماز عشارا شب با نماز مغرب و عشا خواند ؟
پاسخ: بهتر است نماز اول وقت را اول بخوانید و بعداز آن نماز قضا را بجا آورید .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français