پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » تراشیدن ریش

۱ پرسش: گاهی برخی شرکت های اروپایی برای استخدام در شرکت خود امتیازی برای افراد ریش تراشیده قایل می شوند آیا جایز است برای استخدام در آن شرکت، ریش را تراشید؟
پاسخ: بنابر حرمت ریش تراشی، چنانکه مقتضای احتیاط است مطلب فرضی سؤال، جایز نمی شود.
۲ پرسش: آیا والدین می توانند فرزندان خود را از گوش دادن به موسیقی روز ویا تراشیدن ریش منع کنند؟
پاسخ: حق دارند.
۳ پرسش: زدن ریش با ماشین که از ته نمیزند و چانه را با شماره کمتر چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر به مقداری بماند که عنوان ریش صدق کند مانعی ندارد .
۴ پرسش: من جوان هستم و بخشی از موی صورتم روییده آیا کوتاه کردن آن با پایینترین شماره ماشین اصلاح اشکال دارد؟
پاسخ: کوتاه کردن آن به مقداری که عرفا صدق ریش کند مانعی ندارد.
۵ پرسش: زدن ریش با تیغ چه مساله دارد و در این موضوع میشه عدول کرد به مرجع دیگری؟
پاسخ: بنا به احتیاط واجب جایز نیست و مجتهدی نیست که فتوای به حلیّت داده باشد.
۶ پرسش: آیا گذاشتن ریش که مستلزم حرج باشد جایز است ؟
پاسخ: تراشیدن ریش ـ بنابر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر این که مورد اضطرار باشد ، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجى باشد که معمولاً تحمّل نمیشود ، هر چند از جهت استهزاء وتوهین باشد.
۷ پرسش: اقتداء کردن به کسی که موی صورتش را با ماشین شماره صفر می تراشد چه حکمی دارد؟
پاسخ: در جماعت باید عدالت امام را احراز نمود.
۸ پرسش: تراشیدن ریش با ماشین فیلیپس با درجه صفر چه حکمی دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
۹ پرسش: تراشیدن ریش به اندازه ای که صورت سفید شود حکمش چیست؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
۱۰ پرسش: در صورت حرمت تراشیدن ریش حدود آن کدام است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب نباید تراشیده شود و در حدی ریش بگذارد که در عرف گفته شود ریش دارد.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français