پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » استحاضه

۱ پرسش: مشخصات هر یک از استحاضه های قلیله و متوسطه و کثیره چیست و وظیفه هر کدام را معین کنید.
پاسخ: استحاضه قلیله: آن است که خون فقط روى پنبه اى راکه زن با خود بر مى ‏دارد آلوده کند و در آن فرو نرود.
استحاضه متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود ، اگر چه در یک گوشه آن باشد ، ولى از پنبه به دستمالى که معمولاً زنها براى جلوگیرى از خون میبندند ، نرسد.
استحاضه کثیره: آن است که خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یک وضو بگیرد ، و ـ بنابر احتیاط مستحب ـ پنبه را آب کشیده و یا عوض کند ، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد.
در استحاضه متوسطه باید ـ بنابر احتیاط لازم ـ زن براى نمازهاى خود روزانه یک غسل نماید ، و براى هر نماز یک وضو بگیرد ، و ـ بنابر احتیاط مستحب ـ پنبه را آب کشیده و یا عوض کند ، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد. و اگر عمداً یا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند ، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند ، و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نکند ، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید ، چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد.
در استحاضه کثیره باید ـ بنابر احتیاط واجب ـ زن براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض کند یا آب بکشد ، و لازم است یک غسل براى نماز صبح ، و یکى براى نماز ظهر و عصر ، و یکى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد ، و بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فاصله نیندازد ، و اگر فاصله بیندازد باید براى نماز عصر و عشا دوباره غسل کند ، اینها همه در صورتى است که خون پى در پى از پنبه به دستمال برسد ، امّا چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدرى فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن است که هر گاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید . بنابر این اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلاً خواند ولى قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسید باید براى نماز عصر نیز غسل نماید ، ولى چنانچه فاصله به مقدارى باشد که زن بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند ، مثل اینکه بتواند نماز مغرب و عشا را نیز قبل از آنکه خون دوباره به دستمال برسد ، بخواند ، براى آن نمازها لازم نیست غسل دیگرى بکند ، و در هر صورت در استحاضه کثیره غسل از وضو کفایت میکند.
۲ پرسش: آیا به جاى پنبه مى توان از دستمال کاغذى جهت تشخیص استحاضه کثیره از متوسطه استفاده کرد ؟
پاسخ: مى توان به جاى پنبه از دستمال یا پارچه در تشخیص نوع استحاضه استفاده کرد ولی باید از جهت جلوگیری از خارج شدن خون وهمچنین از جهت مکندگی ونفوذ خون تقریبا مشابه پنبه باشد چون بعضی از مواد خاصیت مکندگی شدید دارد که اصلا چیزی خارج نمی شود وممکن است بعضی از انها خون را در خود اصلا نگه ندارد ودر نتیجه سریعا خارج شود این گونه مواد نمی تواند جایگزین پنبه باشد.
۳ پرسش: زنی که استحاضه قلیله یا متوسطه است اگر میان دو نماز یا میان طواف و نماز طواف خونی نبیند واجب است که وضو بگیرد؟
پاسخ: با فرض قطع شدن خون و آلوده نشدن پنبه لازم نیست.
۴ پرسش: زنی که استحاضه قلیله است اگر در منزلش وضو بگیرد و روانه حرم شود و به دلیل شلوغی بعد از دو ساعت به حرم می رسد و طواف انجام دهد و سپس وضو می گیرد و نماز طواف را بخواند آیا حج او صحیح است؟
پاسخ: حجش باطل است و کفاره بر او واجب است.
۵ پرسش: زنی که استحاضه است وقتی که تفحص می کند خون لخته می بیند و نمی داند که با این وضع قلیله است یا متوسطه است؟
پاسخ: اعتبار به وضع فعل خون است پس اگر در پنبه نفوذ نمی کند استحاضه قلیله است هر چند به دلیل اینکه لخته است و الا در پنبه نفوذ می کرد.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français