پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » اجاره

۱ پرسش: اگر کارگری را اجیر کنیم و هیچ شرطی از بیمه کردن و غیره نکرد ولی بعد از انجام کار و گرفتن حقوق ادعای بیمه و دیگر امتیازات می کند ایا چنین حقی دارد؟
پاسخ: اگر کسى را اجیر کنند و مقرراتى که در مورد حقوق کارگر در قانون آمده است مورد توجه نباشد کارگر حق مطالبه ندارد مگر این که آن مقررات به حدى در عرف جامعه متعارف شود که هیچ قراردادى بدون رعایت آنها بسته نشود به گونه اى که اگر ذکر نگردد ، در عرف معلوم باشد که آن مقررات مورد توجه است .
۲ پرسش: آیا مرتهن می تواند عین مرهونه را به راهن اجاره دهد ؟
پاسخ: مرتهن مالک نیست که اجاره دهد بلکه عین مالک راهن است و منافعش در اختیار او است و می تواند در آن تصرف کند به نحوی که با حق رهانت منافات نداشته باشد .
۳ پرسش: رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهی ها است چه حکمی دارد ؟
پاسخ: آنچه فعلا بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـى رابه صاحب خانه قرض مى دهد و در مقابل از سکناى خانه استفاده مى کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگى کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند .
۴ پرسش: هر گاه عقد اجاره ای صورت بگیرد به شرط اینکه گرم کردن ساختمان به عهده مؤجر باشد و بعد از مدتی هزینه گرم کردن بیش از اجرت آن بشود، آیا باید مؤجر بر تعهد باقی باشد و لو اینکه در قرارداد تعدیلی بیش بینی نشده باشد و اگر عقد به غیر اجاره باشد تکلیف چیست ؟
پاسخ: باید به تعهدی که ضمن عقد اجازه داده است عمل کند و فرقی بین اجاره و غیره نیست .
۵ پرسش: اگر مستاجر خانه، منزل را به کسی دیگر اجاره دهد و خود زندان رود و مالک از مستاجر دوم طلب اجاره کند و رضایت ندهد حکم چیست؟
پاسخ: اگر مالک با مستاجر اول شرط انتفاع شخصی نکرده باشد و مالک حق اجاره دادن خانه را داشته باشد و چنانچه مدت اجاره باقی است کسی حق رجوع به مستاجر را ندارد ، و در این مدت مستأجر دوم حق انتفاع از منزل مزبور را دارد ولی به هر حال طرف مالک مستاجر اول است ولی باید مبلغ اجاره را بدهد .
۶ پرسش: گفتید رهن منزل جایز نیست و همچنین رهن و اجاره بنا بر احتیاط واجب، آیا راهی هست که معامله صحیح شود ؟
پاسخ: صاحبخانه می تواند خانه را به نحو بیع خیاری بفروشد به این معنی که برای خود تا یک سال خیار جعل کند که چنانچه سر سال پول را بیاورد ، معامله را فسخ کند.
۷ پرسش: آیا دادن منزل به رهن بدون اجاره صحیح است یا خیر و اگر صحیح نیست راه تصحیح آن چیست ؟
پاسخ: صحیح نیست و این در واقع قرض گرفتن و دادن سود است که همان استفاده از منزل باشد .
بله می تواند خانه را به نحو بیع خیاری بفروشد به این معنی که برای خود تا یک سال خیار جعل کند که چنانچه سر سال پول را بیاورد ، معامله را فسخ کند.
۸ پرسش: اگر در اجاره شرط دوام بشود یا اجرت مجهول باشد یا مدت مجهول باشد حکم چیست ؟
پاسخ: در تمام فروض مذکوره اجاره باطل است ، بلکه هم باید مدت اجاره را تعیین کنند و هم اجرت را باید معلوم کنند .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français