پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » آیات سجده

۱ پرسش: آیاتی که سجده واجب دارند کدام هستند؟
پاسخ: سجده های واجب در سوره (سجده) آیه پانزدهم ، و سوره (فصلت) آیه سی وهفتم ، و سوره (نجم) آیه شصت و دوم ، و سوره (علق) آیه نوزدهم می باشد.
۲ پرسش: کسی که عذر شرعی دارد یا جنب است به هنگام خواندن قرآن در جلسات قران در برخورد با آیات سجده چگونه باید عمل نماید؟
آیا آیه را نخواند؟ یا سوره ای که در آن آیه سجده است را نباید بخواند؟
وآیا می تواند زیارت عاشورا بخواند و سجده آن را انجام دهد؟ یا سایر دعاهای دیگر ؟
پاسخ: فقط همان چهار آیه ای که سجده واجب دارند نخواند و لی خواندن سایر آیات دیگر قرآن کریم اشکال ندارد. و اگر آیه را شنید سجده کند. و خواندن زیارت عاشورا و انجام سجده آن و یا خواندن سایر دعاها برای کسی که جنب است یا حائض است اشکال ندارد.
۳ پرسش: اگر کسی آیه سجده دار را نگاه و مطالعه کرد ولی آن را تلفظ نکرد آیا سجده واجب می شود؟
پاسخ: واجب نیست.
۴ پرسش: اگر کسی بخشی از آیه سجده دار را بشنود یا بخواند سجده واجب می شود؟
پاسخ: خیر.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français