پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » دیه

۱ پرسش: هرگاه مجموع صدمات وارده بدنی به زن موجب شود دیات متعلقه بیشتر از ثلث دیه کامل مرد باشد آیا زن برای جلوگیری از تنصیف دیات متعلقه می تواند نسبت به بعضی از صدمه یا صدمات ودیات متعلقه اعلام گذشت نموده و بقیه را مطالبه نماید؟
پاسخ: اگر جنایتی که موجب صدمات وارد شده یکی باشد دیه آن صدمات علی کل حال تنصیف می شود وگذشت از بعضی تأثیری در زیان مقدار دیه ندارد، واگر جنایت متعدد باشد دیات ثابته در این صورت تنصیف نمی شود.
۲ پرسش: آیا پولی که از بیمه می رسد و نیز حقوق بازنشستگی و یا دیه ای که در وسط سال دریافت می شود متعلق خمس است؟
پاسخ: به پول بیمه و حقوق بازنشستگی خمس تعلق می گیرد اگر تا سر سال صرف در مؤونه نشود خمس آن واجب است و به دیه تعلق نمی گیرد.
۳ پرسش: اگر خانمی از شوهرش اصلا اطاعت نکند و در موردی بین انها مشاجره ای رخ دهد و منجر به این شود که بدن خانم کبود شود و همچنین خانم جراحاتی را به بدن مرد ایجاد کند ایا به این امر دیه تعلق میگیرد ؟ اگربله چقدر ؟ و اگر طرفین یکدیگر را حلال کنند ایا از گردن مرد پرداخت دیه ساقط میشود یا خیر ؟
پاسخ: دیه تعلق میگیرد و هر کدام از ان دو میتوانند دیه ای را که مستحقند ببخشند واگر صورت سیاه شود ۶ مثقال شرعی طلا است و اگر سرخ شود ۵/۱ مثقال شرعی و اگر در غیر صورت باشد نصف ان است.
۴ پرسش: چنانچه فرد محکوم به پرداخت دیه ، فوت کند و ورثه او قادر به پرداخت به پرداخت دیه مذکور نباشند ، آیا می توان آن را از بیت المال پرداخت نمود ؟
پاسخ: در بعضی از موارد اینچنین است مانند دیه قتل شبیه به عمد که با مرگ قاتل و نداشتن ترکه بمقدار کافی از نزدیکانش (الاقرب فالاقرب) استیفاء می شود و چنانچه ممکن نباشد از بیت المال اداء می گردد و همچنین در دیه قتل خطأ محض که با عجز عاقله و عدم کفایت ترکه قاتل از بیت المال اداء می شود .
۵ پرسش: اگر فردی کشته شود و پزشک قانونی برای کشف حقایق کالبد شکافی کنند دیه لازم است یا خیر ؟ و مصرف آن چیست ؟
پاسخ: دیه بر کسی که مباشرت قطع کرده واجب است · و باید در راه خود میت مصرف شود ·
۶ پرسش: فردی زن خود را به شدت کتک زده و دیه لازم شده است ولی قدرت پرداخت ندارد چه کند ؟
پاسخ: اگر زن او را نبخشد باید هر وقت متمکن بود بپردازد ·
۷ پرسش: دیه سقط جنین بر مادر واجب است یا بر پزشک معالج که آن عمل را انجام می دهد ؟
پاسخ: بر پزشک واجب است · و پدر و مادر که وارث هستند می توانند ببخشند ·
۸ پرسش: تنبیه دانش آموزان از لحاظ شرعی جایز است یا خیر ؟
پاسخ: اگر منع آنها از کاری که نباید انجام بگیرد بدون تنبیه بدنی ممکن نباشد زدن به آرامی و بمقدار سه ضربه نه بیشتر با اجازه ولی آنها جایز است و اگر بدن آنها قرمز یا کبود شود دیه واجب است ·
۹ پرسش: اگر کسی عمدا یا سهوا به پای فردی چاقو بزند چه حکمی دارد ؟
پاسخ: حرام است و دیه دارد و گاهی هم حکم قصاص·
۱۰ پرسش: اولادی که توسط والدین مضروب می شوند و سیلی می خورند و همچنین دانش آموزان که از معلمان خود کتک می خورند اگر ضرب بحد دیه برسد آیا اولیاء و مربیان مدیون این بچه ها هستند و چگونه باید آنها را راضی کنند و بعد سالها از یکدیگر جدا شوند و شاید هم دیگر تا آخر عمر نبینند ؟
پاسخ: دیه واجب است · در مورد پدر می تواند بعضی از مصارف غیر نفقه از آنها بحساب آورد و در مورد معلم اگر می تواند باید آنها را پیدا کند و راضی نماید و اگر از یافتن آنها مأیوس شد باید رد مظالم بدهد ·
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français