پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » روزه

۱ پرسش: اگر کسی بعد از نماز صبح در خواب جنب شود روزه اش باطل می شود؟
پاسخ: روزه باطل نمی شود و فقط غسل کند.
۲ پرسش: قورت دادن خلط گلو که به فضای دهان رسیده روزه را باطل می کند؟
پاسخ: باطل نمی کند.
۳ پرسش: در برخی کشورها چندین روز آفتاب طلوع و یا غروب نمی کند نماز و روزه در این کشورها چگونه است؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که نماز را با اوقات نزدیکترین کشور و یا شهری که در بیست چهار ساعت دارای شب و روز می باشد تطبیق دهد و نمارهای پنجگانه را برابر اوقات شرعی آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.
و اما روزه را باید به کشوری برود که بتواند روزه ماه رمضان را بگیرد که فضیلت بسیار دارد و اگر ممکن نشد در غیر ماه رمضان چنان کند و قضا به جا آورد .
۴ پرسش: اگر خانم شک دارد حامله است یا نه ولی ترس ضرر دارد (بر فرض که حامله باشد) آیا افطار جایز است ؟
پاسخ: اگر ترس ضرر باشد روزه واجب نیست.
۵ پرسش: من آسم دارم ایا استفاده از اسپری برای تنگی نفس روزه را باطل می کند؟
و من نمی دانم دارو داخل ریه می رود یا داخل مری
پاسخ: اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی ‏کند و اگر شک دارید که به مجرای تنفسی می رود یا به مری، استفاده اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند.
۶ پرسش: اگر شخصی در ماه رمضان استمنا انجام دهد البته به نیت آمدن منی نباشد ولی از او منی خارج شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر قصد انزال نداشته ولی منی خارج شود روزه صحیح است و همچنین اگر از خود مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
۷ پرسش: اگر کسی در ماه رمضان عمداً کاری کند که از او منی بیرون آید آیا باید ۶۰ روز روزه بگیرد یا خیر؟
پاسخ: توبه و استغفار کند و روزه آن روز را باید امساک کند و بعدا یک روز قضا کند و برای کفاره یا به ۶۰ فقیر غذا دهد هر کدام ۷۵۰ گرم نان یا ارد یا سیب زمینی. یا اینکه ۶۰ روز روزه بگیرد.
۸ پرسش: شب جنب شدم و آب قطع بود و تا دو دقیقه مونده با اذان صبح آب اومد نمیرسیدم غسل کنم اذان گفت بعدش غسل کردم و نماز خوندم ایا روزه ام صحیح است؟
پاسخ: وظیفه شما در تنگی وقت تیمم کردن بود، ولی اگر قبل از دخول فجر یقین داشتید که تیمم در تنگی وقت بر شما واجب نیست (بخاطر جهل در مسأله) و در این حال فجر (اذان صبح) داخل شد روزه شما صحیح است.
۹ پرسش: آیا زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضد بارداری استفاده کنند تا حیض نشوند؟
پاسخ: مانعی ندارد .
۱۰ پرسش: اگر کسی در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و بعد بیدار شود و دوباره بخوابد بدون اینکه بداند آیا صبح شده یا حکم آن چه می باشد؟
پاسخ: اگر یقین و یا اطمینان داشته باشد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود روزه او صحیح است و اگر اطمینان نداشته باشد بنابر احتیاط واجب قضا بر او واجب می شود.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français