پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » قمار

۱ پرسش: مصرف پول در بازیهایی که بستگی به شانس دارد آیا درست است ؟
پاسخ: بازی با برد و باخت جایز نیست.
۲ پرسش: بازی با منچ چه حکمی دارد ؟( در منچ از تاس استفاده می کنند )؟
پاسخ: چنانچه در عرف محل از آلات قمار شمرده نشود بازی با آنها بدون برد و باخت جائز است .
۳ پرسش: منظور از عرف در محل در بازی با کارت ( پاسور) چیست ؟
پاسخ: مقصود این است که در آن منطقه معمولا با آن برد و باخت مالی شود و معارف بازی با آن بدون برد و باخت مالی باشد که در این صورت بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکال ندارد.
۴ پرسش: بازی کردن پاسور با کامپیوتر به صورت تک نفره چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .
۵ پرسش: بازی کردن بیلیارد یا دومینو یا پاسور و یا دائر کردن مراکز وسالنهای بازی بیلیارد و دومینو چه حکمی دارد؟
پاسخ: هرچند بازی با برد وباخت نباشد وخود آن دو بازی هم از وسائل قمار در آن شهر شناخته نشوند بازی اشکال دارد و دایر کردن چنین سالنی جایز نیست .
۶ پرسش: بازی کردن با شطرنج و تخته نرد و پاسور و بیلیارد و دومینو و دیگر بازیها چه حکمی دارد؟
پاسخ: بازی با شطرنج و تخته نرد با شخص دیگر مطلقا حرام است، همچنین به احتیاط واجب دومینو و بیلیارد و پاسور.
و دیگر بازیها: با شرط بندی حرام است بلکه بدون آن نیز اگر در عرف محل آلت قماری شمرده شود بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
۷ پرسش: آیا بیلیارد یا ورق یا تخته یا دومینو یا شطرنج و امثال آنها اگر بین افراد خانواده یا دوستان انجام گیرد اما بدون هیچ گونه شرط بندی و قمار آیا مجاز است ؟
با توجه به اینکه میشود برای هر نوع بازی و ورزش همچون شنا یا اسب سواری هم شرط بندی کرد بفرمائید حکم انجام اینگونه ورزشها بدون شرط بندی و قمار چگونه است ؟
پاسخ: بازی با شطرنج و تخته نرد با شرط بندی یا بدون شرط بندی همیشه حرام است.
و بازی با الاتی که در عرف محل از الات قمار شمرده می شوند با شرط بندی حرام است و بنا براحتیاط واجب بدون برد و باخت هم حرام است و هر نوع شرط برد و باخت مالی حرام است مگر در مثل اسب سواری و تیر اندازی .
بیلیارد و دومینو نیز هرچند در عرف آلت قماری شمرده نشوند باز بدون برد و باخت هم اشکال دارد.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français