پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط سوّم: در بین راه از قصد خود برنگردد ← → شرایط شکسته شدن نماز مسافر / شرط اوّل: سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد

شرط دوّم: از اوّل سفر قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد

مسأله 1706. نماز مسافر در صورتی شکسته است که بداند هشت فرسخ راه را میپیماید - هرچند به شکل مسافت تلفیقی - پس اگر به جایى که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایى برود که با مقدارى که آمده هشت فرسخ شود، چون از اوّل قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نماز را تمام بخواند؛
ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا از آنجا به جایی برود، سپس به وطنش یا مکانی که می‌خواهد ده روز بماند برگردد و مجموع این رفت و برگشت هشت فرسخ باشد و در بین هم یکی از قطع کننده‌های سفر - که بعداً ذکر می‌شود - پیش نیاید، باید نماز را شکسته بخواند.
مسأله 1707. کسى که نمیداند سفرش چند فرسخ است، مثلاً براى پیدا کردن گمشده‏اى مسافرت میکند و نمیداند چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز را تمام بخواند؛
ولى در برگشتن، چنانچه تا وطنش یا جایى که میخواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
همچنین، اگر در بین رفتن قصد کند که به جایی برود، سپس به وطنش یا مکانی که می‌خواهد ده روز بماند برگردد و مجموع این رفت و برگشت هشت فرسخ باشد و در بین هم یکی از قطع کننده‌های سفر پیش نیاید، باید نماز را شکسته بخواند.
مسأله 1708. مسافر در صورتى باید نماز را شکسته بخواند که سفرش به حدّ مسافت شرعی را به امر دیگری وابسته نکرده باشد؛
پس کسى که از شهر بیرون میرود و مثلاً قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخى برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا میکند، باید نماز را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند.
مسأله 1709. کسى که قصد هشت فرسخ دارد - اگر چه در هر روز مقدار کمى راه برود - وقتى به حدّ ترخّص (که معنایش در مسألۀ «1756»خواهد آمد) برسد، باید نماز را شکسته بخواند؛ ولى اگر در هر روز مقدار بسیار کمى راه برود، احتیاط لازم آن است که نمازش را هم تمام و هم شکسته بخواند.
مسأله 1710. کسى که در سفر در اختیار دیگرى است، مانند زن و فرزند و خادم و زندانى طوری که عرفاً تابع محسوب شوند، چنانچه بداند سفر او (فردی که زن و... در اختیار او هستند) هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند و اگر نداند و شک در قصد وی داشته باشد، نماز را تمام به‌جا آورد و پرسیدن لازم نیست، گرچه مطابق با احتیاط مستحب است.
مسأله 1711. کسى که در سفر در اختیار دیگرى است، اگر بداند یا گمان داشته باشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا میشود و سفر نمیکند، باید نماز را تمام بخواند.
همچنین، کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر شک داشته باشد یا احتمال عقلایی دهد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‌شود و سفر نمی‌کند، باید نماز را تمام بخواند، هرچند این شک به سبب این باشد که احتمال می‌دهد در بین مسیر، قبل از رسیدن به چهار فرسخ، مانعی از ادامه مسافرت برای او پیش آید؛
ولی اگر اطمینان دارد که قبل از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا نمی‌شود، احتمال پیش آمد موانعی که مورد انتظار نیست و بسیار بعید می‌باشد، اثر ندارد و باید نماز را شکسته بخواند.
شرط سوّم: در بین راه از قصد خود برنگردد ← → شرایط شکسته شدن نماز مسافر / شرط اوّل: سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français