پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس اموال نابالغ و مجنون و سفیه ← → خمس / فضیلت خمس و اهمیّت آن

موارد خمس به‌طور اجمالی

مسأله 559. در چند مورد خمس واجب می‌شود:
اوّل: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب؛
دوّم: مال حلال مخلوط به حرام؛
سوّم: معدن؛
چهارم: گنج؛
پنجم: جواهری که با غوّاصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید؛
ششم: غنیمت جنگ؛
هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.
تفصیل احکام مربوط به هر مورد، در ضمن مسائل آینده خواهد آمد.
خمس اموال نابالغ و مجنون و سفیه ← → خمس / فضیلت خمس و اهمیّت آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français