پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند ← → خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده

بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن

مسأله 728. اگر انسان مبلغی را از درآمد بین سال به دیگری قرض دهد و طلبکار باشد و بخواهد طلب مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسیش به وی ببخشد و وی را ابراء ذمّه نماید، چنانچه بخشش مذکور عرفاً از شأن وی محسوب شود، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد؛
امّا اگر بخواهد آن را بعد از سپری شدن سال خمسی ببخشد و قرض گیرنده را ابراء ذمّه نماید، چنانچه قرض گیرنده شیعۀ دوازده امامی باشد، بخشش و ابراء ذمّۀ مدیون صحیح است[1] و قرض دهنده باید خمس طلب مذکور[2] را بپردازد.[3]

[1]. توضیح بیشتر در این زمینه و نیز بیان یک استثنا در این مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس)، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[2]. شایان ذکر است، در این فرض بر قرض دهنده لازم است خمس قیمت فعلی طلب، یعنی قیمتی که هنگام ابراء ذمّه مدیون داشته را بپردازد.
[3]. و در غیر این صورت، مقدار خمس در ذمّۀ مدیون باقی می­ماند و چنانچه وی آن را نپردازد، بر طلبکار لازم است خمس را بدهد.
تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند ← → خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français