پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد ← → بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن

تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند

مسأله 729. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از کافر یا مسلمانی که به پرداخت خمس عقیده ندارد یا از مسلمانی که عقیده به خمس دارد، ولی خمس نمی‏دهد،[1] در اختیار «شیعۀ دوازده امامی» قرار گیرد، واجب نیست خمس آن را بپردازد.
بنابراین، اگر شیعۀ دوازده امامی، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سالگشت شده) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و فروشنده موظّف به پرداخت خمس می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این جهت تکلیفی ندارد.
همچنین، اگر مالی که خمس آن داده نشــده از سایر راه­های صحیـــح شرعـــی - مانند مصالحه، هدیه دادن یا ادای دین[2] یا... - به شیعۀ دوازده امامی منتقل شود، آن مال به ملکیّت وی در می‌آید و برای او حلال است.[3]
و نیز اگر شیعۀ دوازده امامی منزل، مغازه، زمین، باغ یا مکان دیگری را که به آن خمس تعلّق گرفته اجاره نماید، اجارۀ مذکور صحیح است و منافع آن در مدّت قرارداد اجاره به ملکیّت وی در می­آید و تصرّف در آن برای او حلال است.
همین طور رفتن به منزل، باغ، مغازه، هتل یا مکان دیگر که مربوط به کسی است که خمس مالش را نمی‌دهد و استفاده از اموال وی (با اجازه و رضایت او) در حالی که انسان می‌داند به آن اموال خمس تعلّق گرفته یا می­داند با اموالی که خمس آن را نداده از مهمان پذیرایی می‌کند، برای شیعۀ دوازده امامی جایز است و در کلّیّۀ موارد مذکور، گناه آن بر عهدۀ کسی است که خمس مالش را نداده است. ­
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد شیعۀ دوازده امامی که خمس مالش را به جهت ندانستن حکم - چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصّر - نپرداخته یا به فتوای مرجع تقلیدش آن مال خمس نداشته، نیز جاری می­شود. ولی این حکم، نسبت به فردی که از روی غفلت خمس مالش را نپرداخته، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود[4] و حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسألۀ «589» گذشت.[5]

[1]. فرقی ندارد مسلمان مذکور، شیعه یا غیر شیعه باشد.
[2]. فرقی نیست ادای دین به شیعۀ دوازده امامی بابت قرض، معاملۀ نسیه، معاملۀ سلف، اجاره بها، اجرت کار یا غیر آن باشد.
[3]. البتّه اگر آن شیء به شیعۀ دوازده امامی هدیه داده شده یا آن را با درآمد اثنای سال خویش خریداری کرده باشد، شیء مذکور جزء درآمد همان سال وی (شیعۀ دوازده امامی) محسوب می­شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، مشمول خمس می­گردد و وی باید خمس آن را بپردازد.
[4]. به عنوان مثال، اگر انسان بداند فردی با وجود اینکه اهل پرداخت خمس است و مسائل خمس را می‌داند از وجود یکی از اموال خویش غفلت کرده و بدین جهت خمسش را نداده، در این صورت تصرّف انسان در آن مال محلّ اشکال است.
[5]. همین طور، انسان موظّف است نسبت به فردی که به جهت ندانستن حکم شرعی خمس مالش را نمی­دهد، در صورتی که شرایط ارشاد جاهل وجود داشته باشد، او را ارشاد نماید و اگر با وجود اطلاع از حکم شرعی، عمداً خمس نمی­دهد، در صورتی که شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد، باید او را از این منکر، نهی نماید؛ شرایط امر به معروف و نهی از منکر و همین طور شرایط ارشاد جاهل، در فصل «امر به معروف و نهی از منکر» ذکر شد.
شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد ← → بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français