پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند ← → 4. معامله بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلّق نباشد[1]

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 104. فروشنده و خریدار هنگام انجام معامله، باید شروط ذیل را داشته باشد.
1. معامله را با اختیار خود انجام دهند؛
2. فروشنده مالک کالا (مبیع) و خریدار مالک قیمت (ثمن) باشند یا اجازۀ انجام معاملۀ آن (مبیع و ثمن) را داشته باشند؛
3. محجور (ممنوع از تصرّف در اموالشان) نباشند؛
4. قصد انجام معامله را داشته باشند.
احکام این شرایط، در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
1. معامله را با اختیار خود انجام دهند ← → 4. معامله بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلّق نباشد[1]
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français