پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط مال مورد اجاره ← → شرایط موجر و مستأجر

اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می‌شود / اقسام مال مورد اجاره

مسأله 442. مال، به هر یک از صورت‌های ذیل می‌تواند مورد اجاره قرار گیرد:
الف. عین شخصی؛ مانند اجارۀ یک خانۀ مشخّص.
ب. کلّی در ذمّه؛ مانند اجارۀ تعداد معیّنی ظرف که نمونۀ آن مشاهده شده، در ذمّۀ موجر.
ج. کلّی در معیّن؛ مثل آنکه صاحب رستورانی که دارای چند سالن غذا‌خوری مانند هم می‌باشد، بگوید: «یکی از این سالن‌ها را برای استفاده در فلان تاریخ به شما اجاره دادم»، یا فردی که دارای چند وسیلۀ نقلیه مثل هم است بگوید: «یکی از‌ آنها را برای حمل و نقل بار در زمان معیّن به شما اجاره دادم».
اجاره در بسیاری از موارد بر «عین شخصی» واقع می‌شود و معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه و کلّی در معیّن، از توضیحاتی که در فصل «خرید و فروش»، مسألۀ «81 تا 84» ذکر شد، ‌معلوم می‌شود.
شرایط مال مورد اجاره ← → شرایط موجر و مستأجر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français