پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

1. مبهم و نامعیّن نباشد ← → اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می‌شود / اقسام مال مورد اجاره

شرایط مال مورد اجاره

مسأله 443. مالی که اجاره داده می‌شود، باید دارای شرائط ذیل باشد:
1. مبهم و نامعیّن نباشد؛
2. اوصاف و خصوصیّات آن معلوم باشد؛
3. قابل تحویل باشد؛
4. با استفاده از بین نرود؛
5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد.
توضیح این موارد، در ادامه ذکر می‌شود.
1. مبهم و نامعیّن نباشد ← → اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می‌شود / اقسام مال مورد اجاره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français