پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. اوصاف و خصوصیّات آن معلوم باشد ← → شرایط مال مورد اجاره

1. مبهم و نامعیّن نباشد

مسأله 444. اگر مال مورد اجاره نامعیّن باشد؛ مثلاً فردی که دو خانه دارد بگوید: «یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم» اجاره صحیح نیست؛
البتّه، اگر اجاره به صورت کلّی در ذمّه یا کلّی در معیّن باشد، هرچند در این‌گونه موارد، مورد اجاره به‌طور مشخّص تعیین نمی‌شود - همانند مثال‌هایی که در مسألۀ «442» ذکر شد (قسمت «ب و ج») - اجاره صحیح است و اشکال ندارد.
شایان ذکر است، اگر موجر بگوید: «یک واحد از آپارتمان‌های فلان مجتمع را اجاره دادم» در حالی که آن واحدها از نظر ویژگی‌هایی که توضیح آن در مسائل «445 و 446» ذکر می‌شود، با یکدیگر فرق داشته باشد، اجارۀ صحیحی محقّق نشده است.[1]

[1]. زیرا برای آنکه اجاره‌ای به صورت کلّی در معیّن به‌طور صحیح واقع شود، باید اوصاف اموالی که برخی از آنها مورد اجاره واقع می‌شود، عرفاً مانند هم باشد.
2. اوصاف و خصوصیّات آن معلوم باشد ← → شرایط مال مورد اجاره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français