پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

قسمت منفعت ← → تعیین سهام

استفادۀ شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال

مسأله 784. اگر یکی از شرکا از دیگری بخواهد بدون اینکه مال مورد شراکت را با شرایط مذکور در مسائل قبل قسمــت کنند، به صورت توافقــی از آن استفاده کنند - مثلاً یکی از آنان در بخشی از خانه و دیگری در بخش دیگر ساکن شود یا اینکه خانه در هر سال به نوبت در اختیار یکی از آنان باشد - بر دیگری واجب نیست بپذیرد و اگر بپذیرد، می‌تواند بعداً از رضایت خود برگردد.[1]

[1]. البتّه، اگر حاکم شرع برای رفع نزاع و اختلاف بین شرکا، نسبت به کیفیّت استفادۀ آنان حکم نماید، باید مطابق با حکم حاکم شرع عمل نمایند و شریکی که راضی نیست بر آن مجبور می­شود.
قسمت منفعت ← → تعیین سهام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français