پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

قسمت کردن مطالبات / طلب مشترک بر ذمّۀ چند نفر ← → استفادۀ شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال

قسمت منفعت

مسأله 785. احکامی که برای قسمت ذکر شد، در شرکت «منافع» جاری نمی‌شود؛
پس اگر مثلاً دو نفر مغازه‌ای را برای مدّت یک سال در یک قرارداد برای خود اجاره کرده باشند، آن دو در منافع مغازه شریک می‌شوند و با رضایت یکدیگر می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر بخواهند منافع را قسمت کنند، می‌توانند رضایت دهند که مثلاً منافع شش ماه اوّل متعلّق به یکی و منافع شش ماه دوّم متعلّق به دیگری باشد، هرچند با وجود این قسمت نیز هر یک از آنان بعداً می‌تواند از رضایت خود برگردد.[1]

[1]. همان.
قسمت کردن مطالبات / طلب مشترک بر ذمّۀ چند نفر ← → استفادۀ شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français