پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

طلب مشترک بر ذمّۀ یک نفر ← → قسمت منفعت

قسمت کردن مطالبات / طلب مشترک بر ذمّۀ چند نفر

مسأله 786. «دین» (طلب) مشترک قبل از وصول، قابل تقسیم نیست. بنابراین، اگر شخصی که یک میلیون تومان از «علی» و یک میلیون تومان از «حسین» طلبکار بوده فوت کــند و طلب‌های وی به دو وارثــش منتقــل شود، چنانچــه این دو وارث - که در طلب خود از «علی و حسین» شریک هستند - بخواهند طلب‌ها را تقسیم کنند (به این صورت که طلب از «علی» را برای یکی و طلب از «حسین» را برای دیگری قرار دهند)، چنین تقسیمی باطل است و در صورتی که هر یک از آنان، هر کدام از طلب‌ها را وصول کند، هر دو وارث در آن سهم خواهند داشت.
شایان ذکر است، برای رسیدن به چنین هدفی می‌توانند از قرارداد مصالحه در مواردی که ربا یا اشکال شرعی دیگری پیش نیاید استفاده کنند؛ مثل آنکه یکی از آنان به دیگری بگوید: تمام سهم طلب خود از علی را در مقابل تمام سهم تو از طلب حسین مصالحه کردم و دیگری هم بپذیرد.[1]

[1]. توضیح بیشتر در مورد مصالحۀ طلب، در فصل «صلح» ذکر می­شود.
طلب مشترک بر ذمّۀ یک نفر ← → قسمت منفعت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français