پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

یافتن مالی در صندوق یا خانۀ خود یا دیگری ← → ب. حکم مال مجهول‌ المالک

چند مسألۀ متفرّقه / مال گمشده در کشورهای غیر اسلامی

مسأله 1462. احکامی که در مورد مال گمشده در مسائل قبل بیان شد، شامل اموال مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است[1] می­شود.
امّا اگر انسان در کشورهای غیر اسلامی مال گمشده­ای را بیابد، چنانچه احتمال عقلایی دهد[2] که آن مال، متعلّق به فرد مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است می­باشد، باید مطابق با احکام مال گمشده عمل نماید؛
امّا اگر اطمینان حاصل شود که مال گمشده مربوط به غیر «مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است» می­باشد، تملّک آن جایز است؛ مگر آنکه به جهت عنوان دیگری این کار مجاز نباشد؛ مانند اینکه فرد هنگام ورود به کشور مذکور متعهّد شده باشد که مطابق با قوانین و مقرّرات آن کشور عمل نماید و از جمله آن قوانین، معرّفی و اعلام مال گمشده یا تحویل آن به مراکز مقرّر شده برای این امر باشد.[3]

[1]. مانند کافر ذمّی که با وی عقد ذمّه بسته شده و اموالش همانند مسلمان، محترم محسوب می­شود.
[2]. مانند اینکه مال مذکور در منطقه­ای که مسلمانان در آن ساکن هستند، یافت شود.
[3]. یا این امر، موجب بدنامی و اتّهام مسلمانان یا وهن آیین اسلام باشد.
یافتن مالی در صندوق یا خانۀ خود یا دیگری ← → ب. حکم مال مجهول‌ المالک
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français