پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تحقّق غصب در اشیای غیر منقول ← → تحقّق غصب در اشیای منقول

تحقّق غصب در برخی حیوانات

مسأله 1486. برای محقّق شدن غصب در حیواناتی از قبیل اسب و قاطر و شتر، سوار شدن و گرفتن افسار آن، کافی است؛
در گوسفند و مانند آن، راندن حیوان به‌گونه‌ای که گوسفند همراه فرد حرکت کرده و در اختیار وی باشد (در صورتی که مالک حضور نداشته یا غاصب وی را کنار بزند)، غصب محقّق می‌شود.
تحقّق غصب در اشیای غیر منقول ← → تحقّق غصب در اشیای منقول
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français