پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

نگاه به بچّۀ غیر ممیّز ← → نگاه زن به بدن مرد و پسر نامحرم

نگاه مرد به مرد و زن محرم - نگاه زن به زن و مرد محرم

مسأله 9. نگاه کردن مرد به بدن مردان دیگر یا زنانی که با وی محرمند و نیز نگاه کردن زن به بدن زنان دیگر یا مردانی که با وی محرمند[1] با رعایت شرط (الف و ب) از مسألۀ «2»جایز است.[2]

[1]. توضیح افرادی که محرم انسان هستند در فصل «ازدواج»، مسائل «73 و بعد از آن» ذکر می‌شود.
[2]. حکم نگاه به عورت، در مسألۀ «11» خواهد آمد.
نگاه به بچّۀ غیر ممیّز ← → نگاه زن به بدن مرد و پسر نامحرم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français