پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

نگاه به عورت و لمس آن ← → نگاه مرد به مرد و زن محرم - نگاه زن به زن و مرد محرم

نگاه به بچّۀ غیر ممیّز

مسأله 10. نگاه کردن به بدن بچّۀ غیر ممیّز با رعایت شرط (الف و ب) مسألۀ «2» اشکال ندارد.[1]

[1]. همان.
نگاه به عورت و لمس آن ← → نگاه مرد به مرد و زن محرم - نگاه زن به زن و مرد محرم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français