پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تماس بدنی زن و مرد نامحرم ← → نگاه در آینه

نگاه به عضو جدا شده از نامحرم

مسأله 15. اگر عضوی که نگاه به آن حرام است، از بدن نامحرم جدا شود، چنانچه نگاه به آن عضو عرفاً نگاه به صاحب آن محسوب شود، حرام است؛ ولی در غیر این صورت، نگاه کردن به آن عضو (غیر از عورت) جایز است؛[1]
البتّه، احتیاط مستحب است که انسان به هیچ عضوی - غیر دندان و ناخن - که از نامحرم جدا شده، نگاه نکند.

[1]. با رعایت شرط (الف و ب) از مسألۀ «2».
تماس بدنی زن و مرد نامحرم ← → نگاه در آینه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français