پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

اپیلاسیون ← → نگاه به عضو جدا شده از نامحرم

تماس بدنی زن و مرد نامحرم

مسأله 16. دست دادن (مصافحه) با نامحرم جایز نیست، هرچند از خویشاوندان نزدیک انسان باشد.[1]
مسأله 17. لمس بدن نامحرم - حتّى لمس مو، صورت و دست - حرام است، هرچند همراه با شهوت و لذّت جنسی یا ترس مبتلا شدن به حرام نباشد؛[2]
البتّه لمس با دستکش و مانند آن در صورتی که با شهوت و لذّت جنسی همراه نباشد و فرد ترس و خوف مبتلا شدن به گناه نداشته باشد و شامل مفسده­ای که اجتناب از آن لازم است نباشد، جایز است.[3]

[1]. چنانچه دست دادن با دستکش و مانند آن (حائل) باشد، حکم آن در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
[2]. بنابراین، افراد هنگام مبادلۀ اشیای کوچک با نامحرم، باید مراقب تماس­هاى بدنى باشند.
[3]. حکم تماس بدنی فرد نابالغ ممیّز در مسائل قبل ذکر شد.
اپیلاسیون ← → نگاه به عضو جدا شده از نامحرم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français