پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

الف. محارم نسبى ← → 3. بالغ و عاقل باشند یا عقد با اذن ولیّ شرعی آنان باشد

افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است / 1. محارم انسان

مسأله 72. ازدواج با افرادی که به انسان مَحرم هستند، حرام و باطل است؛ محارم سه دسته‌اند:
1. محارم نسبی؛
2. محارم سببی؛
3. محارم رضاعی.
توضیح این سه دسته، در مسائل بعد ذکر می­شود.
الف. محارم نسبى ← → 3. بالغ و عاقل باشند یا عقد با اذن ولیّ شرعی آنان باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français