پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ب. محارم سببى ← → افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است / 1. محارم انسان

الف. محارم نسبى

مسأله 73. افرادی که از راه «نَسَب» به انسان مَحرم می‌باشند (محارم نسبی)، عبارتند از:
1. پدر و مادر؛
2. پدربزرگ (پدرِ پدر و پدرِ مادر) و مادربزرگ (مادرِ مادر و مادرِ پدر)، هر چه بالا روند؛
3. فرزندان و اولاد آنان، هر چه پایین روند؛ مانند نوه، نبیره و نتیجه؛
4. خواهر و برادر (چه اینکه پدر و مادری باشند یا تنها پدری باشد یا تنها مادری) و فرزندان آنان، هر چه پایین روند؛ مانند خواهرزاده و برادرزاده؛
5. عمو و عمّه (چه اینکه پدر و مادری باشند یا تنها پدری باشد یا تنها مادری)، هر چه بالا روند، مانند عمو و عمّۀ پدر و مادر.[1]
6. دایى و خاله (چه اینکه پدر و مادری باشند یا تنها پدری باشد یا تنها مادری)، هر چه بالا روند، مانند دایى و خالۀ پدر و مادر.[2]
مسأله 74. ازدواج با محارم نسبی باطل است و فرقی نیست محرمیّت از طریق ازدواج صحیح و شرعی حاصل شود یا از طریق وطی به شبهه یا زنا. بنابراین، اگر مثلاً زن و مردی - العیاذ باللّه - مرتکب زنا شوند، فرزند آنان که از زنا متولّد می­شود با آنان محرم است.

[1]. شایان ذکر است، زنى که دو بار ازدواج کرده و از هر شوهر خود اولادی دارد، در حالی که برادر و خواهر شوهر سابق و شوهر جدید یکی نیستند، با توجّه به اینکه عمو و عمّۀ اولاد شوهر اوّل، با عمو و عمّۀ اولاد شوهر دوّم متفاوت است، پس عمو و عمّۀ اولاد شوهر اوّل به اولاد شوهر دوّم و به عکس محرم نیستند.
[2]. شایان ذکر است، دایى و خالۀ برادر یا خواهر پدرى انسان، به انسان محرم نیستند، زیرا دایى و خالۀ آنها دایى و خالۀ انسان نیستند، یعنى برادر و خواهر مادر انسان نمی­باشند. بنابراین، مردى که دو زن گرفته و از هر کدام اولاد دارد، ‌از آنجا که دایى و خالۀ اولاد زن اوّل با دایى و خالۀ اولاد زن دوّم یکى نیستند، پس دایى و خالۀ اولاد زن اوّل به اولاد زن دوّم و به عکس محرم نمی­باشند.
ب. محارم سببى ← → افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است / 1. محارم انسان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français