پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

3. زنی که در عدّه است ← → راه‌های اثبات محرمیّت از طریق رضاع (شیرخوردن)

(ادامۀ افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است) / 2. زن شوهردار

مسأله 117. اگر مردی بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند (دائم یا موقّت)، چه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، ازدواج مذکور باطل است و بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند و بر وی حرام ابدی می­ شود.
مسأله 118. اگر مرد نمی‌دانسته که زن شوهر دارد و با او ازدواج نموده (دائم یا موقّت)، در صورتی که بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده، بنابر احتیاط واجب بر وی حرام ابدی می‌شود و چنانچه با او نزدیکی نکرده باشد، عقد ازدواج باطل است؛ ولی بر او حرام ابدی نمی­شود، هرچند زن آگاهانه بر این امر اقدام کرده باشد.
3. زنی که در عدّه است ← → راه‌های اثبات محرمیّت از طریق رضاع (شیرخوردن)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français