پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

(ادامۀ افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است) / 2. زن شوهردار ← → مسائل متفرّقه شیر دادن

راه‌های اثبات محرمیّت از طریق رضاع (شیرخوردن)

مسأله 114. شیر دادنى که موجب محرمیّت رضاعی می‌گردد، از راه­های ذیل ثابت میشود:
الف. خبر دادن فرد یا افرادی که موجب یقین یا اطمینان به این امر گردد؛ همین طور هر راه عقلایی دیگری که موجب حصول اطمینان شود.
ب. شهادت دادن دو مرد عادل (بیّنه)؛
البتّه گواهی آن دو، باید با بیان کلّیۀ شرایط شیر دادن که در مسألۀ «102» ذکر شد، همراه باشد. بنابراین، اگر فقط بگویند: «شیر خوردن به مقدار محرمیّت صورت گرفته» یا مثلاً بگویند: «فلان فرد فرزند رضاعی فلانی است»، کافی نیست؛ مگر آنکه موجب یقین یا اطمینان به تحقّق شرایط مذکور شود.
امّا ثابت شدن شیر دادن، به شهادت دادن «یک مرد و دو زن» یا «چهار زن» که همگی عادل باشند - با توضیحی که گذشت - محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 115. اگر معلوم نباشد نوزاد به مقدارى که موجب محرم شدن است شیر خورده یا نه، یا اینکه نسبت به تحقّق شرایط محرمیّت شک یا گمان حاصل شود، آن نوزاد به کسى محرم نمیشود، هرچند رعایت احتیاط پسندیده است.
مسأله 116. اگر مردی با وجود اینکه اقرار نموده زنی از محارم رضاعی اوست، با وی ازدواج کند، چنانچه احتمال عقلایی نسبت به صحیح بودن اقرار وی داده شود، ازدواج او باطل به حساب می‌آید و چنانچه اقرار مذکور بعد از عقد ازدواج صورت گیرد و زن نیز گفتار وی را تصدیق نماید، عقد ازدواج باطل است.
بنابراین، اگر مرد با او نزدیکى نکرده، یا نزدیکى کرده، ولى در وقت نزدیکى کردن، زن می­دانسته بر آن مرد حرام است، برای آن زن مهریّه ثابت نمی­شود و اگر زن بعد از نزدیکى بفهمد بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به اندازۀ مهر زنانی که مثل او هستند (مهر المثل) بدهد.
شایان ذکر است، چنانچه فردی که اقرار به محرمیّت رضاعی نموده زن باشد نیز، حکم فوق جاری می­باشد.
(ادامۀ افرادی که ازدواج با آنان حرام و باطل است) / 2. زن شوهردار ← → مسائل متفرّقه شیر دادن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français