پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

7. زنى که سه مرتبه فرد وی را طلاق داده ← → وطی به شبهه بدون عقد ازدواج در ایام عدّه یا با زن شوهردار یا بی­ شوهر

6. فرد مُحرِم

مسأله 134. اگر مرد در حال احرام ازدواج کند، چنین عقدی حرام و باطل است، هرچند زنی که با او ازدواج کرده در حال احرام نباشد و چنانچه می‌دانسته مُحرم است و ازدواج در حال احرام حرام می‌باشد، ‌آن زن بر وی حرام ابدی می‌شود.
مسأله 135. اگر زن در حال احرام ازدواج نماید، چنین عقدی حرام و باطل است، هرچند مردی که با او ازدواج کرده، در حال احرام نباشد و چنانچه زن می‏دانسته مُحرم است و ازدواج در حال احرام حرام می‌باشد، بنابر احتیاط واجب آن مرد بر وی حرام ابدی می­شود.
مسأله 136. ازدواج در حال احرام که موجب حرمت ابدی می­گردد، شامل احرام حج و عمره (واجب یا مستحب) می­شود، هرچند حج یا عمره به نیابت از شخص دیگری انجام شود و فرقی ندارد که عقد ازدواج را خودِ فرد مُحرم انجام دهد یا فردی را برای این امر وکیل نماید.
شایان ذکر است، اگر ازدواجی که در حال احرام صورت گرفته - با صرف نظر از واقع شدن در حال احرام - باطل باشد، مشابه حکمی که در مسألۀ «124» بیان شد در مورد آن جاری می­شود.
مسأله 137. فردی که از احرام خارج شده[1] می‌تواند ازدواج کند، هرچند «طواف نساء»[2] را انجام نداده باشد.
شایان ذکر است، به‌طور کلّی کسی که «طواف نساء» را به جا نیاورده، استمتاعات زناشویی بر وی حلال نمی‌شود.

[1]. کیفیّت خروج از احرام، در مناسک حج ذکر شده است.
[2]. طواف نساء یکی از مناسک حج (تمتّع، إفراد و قِران) و همین طور عمرۀ مفرده است.
7. زنى که سه مرتبه فرد وی را طلاق داده ← → وطی به شبهه بدون عقد ازدواج در ایام عدّه یا با زن شوهردار یا بی­ شوهر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français