پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

8. زن و شوهری که لِعان کرده ­اند ← → 6. فرد مُحرِم

7. زنى که سه مرتبه فرد وی را طلاق داده

مسأله 138. اگر مردی همسرش را دو بار طلاق دهد و بعد از هر بار طلاق در ایّام عدّه به وی رجوع نماید (در صورتی که طلاق رجعی باشد) یا بعد از هر بار طلاق مجدّداً وی را به عقد خویش در آورد (در صورتی که طلاق بائن باشد یا طلاق رجعی بوده و ایّام عدّه سپری شده باشد)، بعد از طلاق سوّم آن زن بر او حرام می­شود؛[1]
البتّه، اگر بعد از طلاق سوّم آن زن با مرد دیگری ازدواج نماید، با شرایطی که در مسألۀ «535» بیان خواهد شد، شوهر اوّلش می­تواند بعداً با آن زن ازدواج نماید.
شایان ذکر است، چنانچه تعداد طلاق­هایی که نسبت به زن صورت گرفته به نه طلاق برسد با شرایط ویژه­ای،[2] آن زن بر شوهرش حرام ابدی می­شود.

[1]. شایان ذکر است، اگر در اثنای سه طلاق، مرد دیگری با آن زن با رعایت شرایط ازدواج دائم و نزدیکی نماید، موجب حرمت نمی­شود.
[2]. این شرایط در کتاب منهاج الصّاحین، جلد سوّم، مسألۀ «522» بیان شده است.
8. زن و شوهری که لِعان کرده ­اند ← → 6. فرد مُحرِم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français