پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ولایت بر فرد نابالغ ومجنون / پدر و پدربزرگ پدری ← → احکام ازدواج با زنی که زنا کرده

افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می­شوند

مسأله 162. «پدر» و «پدربزرگ پدری» و در موارد ضروری «حاکم شرع» و «وصیّ پدر یا پدربزرگ پدری»[1] در امر ازدواج برخی از افراد - همچون فرد نابالغ، مجنون، سفیه، دختر بالغ باکره - با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، «ولیّ شرعی» محسوب می‌شوند.
شایان ذکر است، در ولایت ولیّ شرط است که «عاقل» باشد. بنابراین، پدر و جدّ پدری که مجنون هستند ولایت ندارند و اگر یکی از آن دو دیوانه است، ولایت برای دیگری است.
همین طور، ولیّ فرد مسلمان در امر ازدواج، باید «مسلمان» باشد. بنابراین، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جدّ پدری اوست در صورتی که جدّ مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافر بر فرزند کافرش در صورتی که جدّ پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جدّ پدری مسلمان اوست.

[1]. البتّه، ولایت وصیّ محلّ اشکال و مورد احتیاط است و توضیحات مربوط به آن، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
ولایت بر فرد نابالغ ومجنون / پدر و پدربزرگ پدری ← → احکام ازدواج با زنی که زنا کرده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français