پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شیربها و مانند آن ← → قرار گرفتن مهریه بر عهدۀ فردی غیر از زوج

قرار دادن مهریه برای فردی غیر از زوجه

مسأله 254. قرار دادن بخشی از مهریه برای فردی غیر از زوجه (مانند مادر یا پدر زوجه) صحیح نیست. بنابراین، اگر زوج در عقــد ازدواج مقداری از مهریــه را (مثلاً 10­ سکّۀ بهار آزادی) برای زوجه و مقداری از مهر را (مثلاً 5­ سکّۀ بهار آزادی) برای فرد دیگر قرار دهد، فقط مقداری که برای زوجه مقرّر شده صحیح است و آنچه براى فرد مذکور قرار داده شده صحیح نیست و برای وی حقّی ثابت نمی­شود.
امّا اگر زوج، تمام مهر را برای زوجه قرار دهد و در ضمن عقد ازدواج شرط نماید زوجه مقدار معیّنی از مهر خودش را به فرد دیگری (مانند مادر یا پدر زوجه) بدهد، شرط مذکور صحیح است.
همین طور، در صورتی که زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که زوج مبلغ معیّنی (غیر از مهر) را به فرد مذکور مجاناً ببخشد، چنین شرطی صحیح می‌باشد.
شیربها و مانند آن ← → قرار گرفتن مهریه بر عهدۀ فردی غیر از زوج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français