پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

موارد خیار تدلیس ← → استحقاق یا عدم استحقاق مهریه در موارد خیار عیب

خیار تدلیس / حرام بودن تدلیس

مسأله 308. زن و مرد حقّ ندارند یکدیگر را در مجلس خواستگاری و غیر آن فریب دهند و چنانچه خود را دارای ویژگی‌ها و کمالاتی معرّفی کنند که دارای آنها نیستند و به این طریق بخواهند طرف مقابل را فریب دهند‌؛ مثل آنکه مردی که دارای همسر می‌باشد، ‌در پاسخ به سؤال طرف مقابل (نسبت به تأهّل یا تجرّد وی)، خود را مجرّد و بدون همسر معرّفی کند یا زنی که باکره نیست، ‌خود را به عنوان باکره توصیف کند، چنین کاری حرام است.[1]

[1]. بنابراین، زنی که قبلاً ازدواج کرده و نزدیکی با وی صورت گرفته یا زنا نموده، چنانچه اقدام به ترمیم بکارت کرده، جایز نیست خواستگار را فریب داده و خود را به عنوان باکره معرّفی نماید. چگونگی تحقّق تدلیس در ادامۀ مسائل می­آید و حکم ترمیم بکارت در احکام «پزشکی»، مسألۀ «749» ذکر می­شود.
موارد خیار تدلیس ← → استحقاق یا عدم استحقاق مهریه در موارد خیار عیب
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français