پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. مهریه معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد ← → صیغۀ عقد موقّت و احکام خاصّ آن

برخی از شرایط صحّت عقد موقّت[1]

مسأله 326. از جمله شرایط صحیح بودن عقد موقّت، رعایت اموری است:
1. مهریه، معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد؛
2. مدّت عقد، معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد؛
3. شروع مدّت عقد موقّت، از هنگام تحقّق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)؛
4. مدّت عقد موقّت، از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد؛
5. مدّت عقد موقّت، برای استمتاع قابلیّت داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛
توضیح موارد فوق در مسائل بعد بیان می­شود.

[1]. برخی دیگر از شرایط صحّت عقد موقّت، در مسألۀ «181» ذکر شد.
1. مهریه معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد ← → صیغۀ عقد موقّت و احکام خاصّ آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français