پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرایط مهریه و نوع آن ← → برخی از شرایط صحّت عقد موقّت[1]

1. مهریه معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد

مسأله 327. مهریه در عقد موقّت باید با توضیحاتی که در مسألۀ «329» ذکر می‌شود، معیّن باشد؛ در غیر این صورت، عقد باطل است.
مسأله 328. مهریۀ عقد موقّت، باید در صیغۀ عقد ذکر شود. بنابراین، اگر صیغۀ عقد عمداً یا از روی فراموشی، غفلت یا ندانستن مسأله بدون بیان مهریه واقع شود، باطل است، هرچند بین طرفین عقد، مقدار و جنس آن معیّن باشد.
البتّه چنانچه قبل از خواندن عقد، مقدار و جنس آن تعیین شده، ذکر آن در صیغۀ عقد به صورت «عَلَی المَهْرِ المَعْلُوم» کافی است.[1]

[1]. بنابراین، اگر مهریۀ مورد توافق بین زوجین 100­ هزار تومان باشد، لازم نیست در صیغۀ عقد گفته شود «عَلیٰ مِئَةِ أَلْفِ تومان» و گفتن «عَلَی المَهْرِ المَعْلُوم» کافی است.
شرایط مهریه و نوع آن ← → برخی از شرایط صحّت عقد موقّت[1]
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français