پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج دائم با زنی که در عقد موقّت شخص بوده ← → ازدواج موقّت با زنی که ادّعا می‌کند شوهر ندارد

ازدواج موقّت با زنی که زنا کرده

مسأله 356. ازدواج موقّت[1] با زنی که - العیاذ باللّه - زنا کرده، ولی در حال حاضر مانع شرعی از ازدواج با وی وجود ندارد، مکروه است؛ بلکه در دو صورت ازدواج با وی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می­باشد:[2]
الف. مردی که با او زنا کرده، بخواهد قبل از توبۀ زن با او ازدواج نماید؛
ب. زن بر انجام عمل زنا مشهور شده باشد و مرد بخواهد قبل از توبۀ آن زن با وی ازدواج نماید، هرچند آن مرد با او زنا نکرده باشد.[3]
مسأله 357. ازدواج موقّت زن با مردی که - العیاذ باللّه - مشهور به زنا باشد، قبل از توبۀ آن مرد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.[4]

[1]. احتیاط واجب مذکور در این مسأله و مسألۀ بعد اختصاص به عقد موقّت نداشته و همان طور که در مسائل «156 تا 158» ذکر شد، در مورد عقد دائم نیز جاری است.
[2]. در صورت مخالفت با احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
[3]. توضیح بیشتر در مورد احکام ازدواج با زنی که زنا کرده، در مسائل «156 و 157» ذکر شد.
[4]. در صورت مخالفت با احتیاط واجب، ‌مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
ازدواج دائم با زنی که در عقد موقّت شخص بوده ← → ازدواج موقّت با زنی که ادّعا می‌کند شوهر ندارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français